top of page
Sök

Kräver speciellt godkännande

Nu kan du skapa arbetsmoment som måste godkännas av en speciell person. Detta ger extra säkerhet både för beställaren och entreprenören.


1. Skapa nytt arbetsmoment

2. Lägg till vem eller vilka som måste ge ett specialgodkännande.

3. När entreprenören rapporterar in under det speciella arbetsmomentet, så krävs ett först det speciella godkännandet, innan dagboksbladet kan godkännas.


Kommentarer


Nyheter från Logforce

bottom of page