top of page
Sök

Få en bättre överblick

Nu inför vi symboler i kalendervyn

Nu inför vi symboler i kalendervyn så att det blir lättare att få en snabb överblick över alla dagböcker i en månad. Den första symbolen visar antal i arbetsstyrkan (närvaro) på ordinarie arbete. Den andra visar arbetsstyrkan för ÄTA-arbeten. Den tredje röda symbolen visar om det har hänt något utöver det vanliga (olycka eller annan viktig händelse).Comments


Nyheter från Logforce

bottom of page